۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر فنی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف
اهداف و وظايف دفتر فني:
• تهيه و تنظيم طرح هاي هادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها.
• تهيه نقشه هاي مربوط به طرح عمراني واگذاري شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان.
• تهيه برآورد هزينه هاي اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني.
• بررسي و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها.
• ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير موسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني.
• همكاري در امور مربوط به طرح هائي عمراني كه راساً توسط استانداري انجام مي گيرد.
• نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان.
• بررسي و پيگيري امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان.
• مطالعه و بررسي به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.
• تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها.
• نظارت براجراي كارهاي تاسيساتي پروژه هاي عمراني شهرها و روستاهاي داراي دهياري .
• اجراي كامل وظايف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و آئين نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان.
• تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط و استاندارها و معيارهاي فني.
• اعمال نظارت بر طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان ( ملي و استاني) در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده.
• مستند سازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
• نظارت براجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزاشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/24
تعداد بازدید: 16133
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal